มาตรฐานระยะร่องกรู๊ฟสำหรับท่อเหล็ก

(Standard of roll groove for steel pipe)

www.Grooving machine.com 

all right reserved 2013 By TAC-M Group Co., Ltd